Noord-Suid-gesprek

Home Forums Pennevrugte Noord-Suid-gesprek

This topic contains 1 reply, has 2 voices, and was last updated by  Dan Roodt 8 years, 10 months ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #153

  admin
  Keymaster

  Is daar steeds ‘n Noord-Suid-verdeling in die Afrikaanse letterkunde soos laas in die dertiger- en veertigerjare?

  #154

  Dan Roodt
  Participant

  Fransi,

  Ek is dit eens met jou dat die geredekawel oor allerlei minder
  belangrike kwessies op die duur vir ons fataal raak.

  Nogtans is dit vir my verblydend dat Kleinboer en Schalk nogtans ‘n
  sinvolle gesprek kan voer en moet ons nie noodwendig debat – ook oor
  randkwessies – in die kiem probeer smoor nie.

  Die grootste probleem soos ek dit sien, is sektarisme. Soos
  Finkelkraut ook iewers argumenteer, is onverdraagsaamheid egter nie
  meer te vinde by die nasionaliste of konserwatiewes nie, maar by die
  voorstanders van multikulturalisme en sogenaamde “progressiewe”
  denkrigtings.

  In Afrikaans sit ons met sogenaamde “Kaapse liberalisme” wat in wese
  niks van die liberale idee van “meer as een waarheid” het nie. Dis
  bloot net nog ‘n sektariese groepering wat alles en almal wat nie tot
  hul “in-groep” behoort nie, wil verketter en verguis.

  Trouens, die rugby-ondersteuners van die WP of die Blou Bulle, wat
  volgens Maslow se hiërargie omtrent op die heel laagste kognitiewe
  vlak funksioneer in hul oeridentifikasie met hul span/stam, is meer
  verdraagsaam as diegene wat hulle (oënskynlik) op die waardes van die
  Verligting en op ‘n sekulêre lewensuitkyk beroep. Daardie “liberale
  waardes” – waarvan hulle nie eens poog om ‘n begrip te verkry of
  iewers darem toe te pas nie – verteenwoordig bloot die T-hempie, die
  serp, die geverfde gesig, die vlag. Maar die rugby-ondersteuners neem
  darem, soos jy sê, hul sport ernstig op en erken die bestaan van ander
  spanne. Inderdaad is geen spel moontlik sonder meer as een span nie.
  (Dit klink nou al amper soos ‘n postmodernistiese of Derridiaanse of
  Deleuziaanse verwysing, wat nie my bedoeling is nie.) En laat ons tog
  nie die gelade termpie, “diversiteit”, bysleep nie, want sonder
  diversiteit van menings is geen ander diversiteit moontlik nie.

  Ek is bevrees sommige skrywers het geen rede om enige “fundamentalis”,
  hetsy Christelik, Islamities of wat ook al, te snobeer nie, want hulle
  behoort self tot ‘n sekte waarvan die dogmatiek net minder ontwikkel
  as dié van die meer gevestigde kerke is. Ook is hul hele modus
  operandi uit en uit sektaries: verkettering, afstigting, versprei van
  gerugte en skinderstories, ensomeer.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.