‘n Sprong na vernuwing

Geagte Pretoria-PEN-lid,

Oor die afgelope weke het ons hard gewerk om die hersiene grondwet te
finaliseer en ek wil weereens almal bedank wat hierdie proses
ondersteun het, ook deur volmagte vir die vergadering op 18 November
te verleen sodat die grondwet deur ‘n meerderheid lede aanvaar kon
word.

Ons vereniging is nou op ‘n gesonde grondslag geplaas en intussen het
die nuwe bestuur nie gras onder hul voete laat groei nie. Die
tesourier, Gustav Venter, en ek het reeds vergader om ‘n finansiële
plan te bespreek en Igmar Rautenbach is op die finansiële komitee
gekoöpteer in sy hoedanigheid as geoktrooieerde rekenmeester om ons
met raad en advies by te staan.

Ons het ook reeds twee tentatiewe aanbiedinge van gassprekers uit
Nederland vir die openingsaand van die jaarvergadering op 20 Januarie
2012 ontvang, albei skryfsters en/of dramaturge en bekende figure in
die eietydse Nederlandse letterkunde.

Die finansiering van die jaarvergadering en gasspreker geniet tans
aandag. Ons het reeds met verskeie instansies hieroor kontak gemaak en
tot dusver lyk die vooruitsigte belowend. Sodra die spreker en ander
reëlings gefinaliseer is, sal ons die gebeurtenis wyd in die media
kommunikeer en ook diplomatieke gaste van die ambassades in Pretoria
uitnooi om die funksie op 20 November by te woon.

Die visie wat ek vir Pretoria-PEN het, is egter nie om bloot maar nog
‘n skrywersorganisasie te wees wat jaarlikse funksies reël nie, hoe
nodig so ‘n roetine ook al mag wees. Dat ons wyd met oorsese skrywers,
uitgewers, boekeskoue, ambassades, kulturele attachés, buitelandse
kultuurministeries, ens., wil skakel, spreek ook vanself. Dog die
wesentlike funksie van Pretoria-PEN gaan vir my om die vernuwing van
die Afrikaanse letterkunde wat reeds dekades lank sonder veel nuwe
energie of rigting stagneer.

Nou die dag val my oog op die beroemde Tel quel-bundel van Parryse
literêre teorie wat in die laat sestigerjare verskyn het en toentertyd
‘n wêrelodwye revolusie in ons siening van taal en letterkunde
veroorsaak het. ‘n Mens moet vandag glimlag oor sekere van die
aansprake oor die afbou van die subjek wat daarin verskyn, maar
destyds het dit met groot opwinding en fanfare gepaard gegaan.
Natuurlik – en elke gesoute neo-Marxistiese of historiese kritikus sou
‘n mens hieraan herinner – het Tel quel se revolusionêre program van
destyds saamgehang met die studenterevolusies van die sestigerjare.

Die verstommende is dat ons denke oor letterkunde en kritiek
sedertdien geen sentimeter gevorder het nie, hoewel die wêreld, die
tegnologie en selfs die demografie sedertdien drasties verander het.
In Suid-Afrika, meer as enige ander land, beleef ons ‘n revolusie wat
alle aspekte van die maatskappy, ons kultuur en ons menswees raak. Tog
word dit kwalik, indien enigsins, in ons letterkunde weerspieël.

Waarom? vra ek myself af. Is dit ‘n gebrek aan ontleding of ‘n vrees
om die minder positiewe of minder aangename aspekte van die
Suid-Afrikaanse revolusie te beskryf?

Dus, indien Pretoria-PEN hoegenaamd ‘n rol te speel het, benewens die
ooglopende funksies wat sulke PEN-sentra wêreldwyd vervul, sou dit
wees om ons skrywers, digters, dramaturge en essayiste te stimuleer en
aan te spoor om daardie vernuwende sprong te waag, daardie tree in die
onbekende in te neem.

Ons samelewing, in weerwil van sy geykte liberale slagspreuke, is nie
eintlik verdraagsaam teenoor nuwe denke of sienings nie. Andersheid of
afwyking van die norm word meermale as ‘n vorm van kettery gesien.
Moontlik is alle koloniale samelewings op dié manier onvolwasse en
word vernuwing of kritiek op die heersende ideologie altyd as ‘n soort
bedreiging vir die goeie orde ervaar.

Gegewe egter die sterk verbintenis wat ons in PEN wêreldwyd ten gunste
van vryheid van spraak aangegaan het, kan hierdie vereniging as
voertuig dien om wel ons skrywers tot groter waagmoed, asook nuwe
vorme en perspektiewe uit te daag.

In die internettyd met sy magdom publikasiemoontlikhede, gaan dit lank
nie meer om bloot publikasie te verseker of van sensuur te bevry nie,
maar veel sterker om die inhoud en hoe daardie inhoud tot mense
behoort te spreek.

In dié opsig sal ek bly wees as mense hul idees vir projekte,
slypskole, besprekings, geleentheidsbundels of wat ook al aan my sal
kommunikeer. Ons beplan ook om die Pretoria-PEN-webwerf op te gradeer
na ‘n meer interaktiewe ruimte waar ons gedagtes kan wissel en ook
allerlei eksperimente van lede kan publiseer of wat u self kan
publiseer.

Mnr. Yusuf Abramjee van die SA redakteursforum het ons intussen bedank
vir die kritiese standpunt wat ons oor die Wet op die beheer van
inligting ingeneem het.

Met vriendelike groete,

Dan Roodt